יום שלישי, 1 באפריל 2014

איך כדאי לשלם בחו"ל

לתשומת לב הנוסעים... (גם) כשאתם בחו"ל נוחיות עולה כסף. אם חשקה נפשכם לנסוע קל, בבחינת travel light , כלומר לא להסחב עם כסף מזומן, הדבר יעלה לכם בעמלה בשיעורים הנעים בים 0.5% לבין 2.5%  ובתוספת ההפרש שבין שערי המטבעות (מכירה מול קניה).

הדרך הזולה ביותר לשלם בחו"ל היא במזומן.
הדרך הזולה ביותר לרכוש מטבע זר במזומן היא אצל חלפן מורשה בארץ.


ראו כאן טבלה המשווה עלויות תשלומים בכרטיס אשראי בחו"ל:
מקור: כמה עולה לשלם בכרטיס אשראי בחו"ל 

כרטיס אשראי עמלת המרה שער המרה עסקות במטבעות אחרים מועד החיוב
כרטיס ויזה של Cal 2.5% מסכום העסקה השער היציג בעסקות ששולמו במטבעות להם קיים שער יציג בבנק ישראל עסקות שבוצעו במטבעות אחרים (לרבות ש"ח) יומרו תחילה מהמטבע המקורי לדולר ארה"ב בסמוך למועד ביצוע העסקה* (למעט הסדרים מיוחדים)
כרטיס לאומי קארד ויזה עסקות ומשיכות מזומן המבוצעות ב-$
0.75% מהעסקה
שער ההמרה ממטבע דולר ארה"ב לשקל הינו לפי שער מכירה, העברות והמחאות בבנק לאומי, הידוע
במערכות לאומי קארד ביום עיבוד העסקה
עבור עסקה שמבוצעת ביורו תבוצע המרה מיורו לדולר ומדולר לשקל
עסקות ומשיכות מזומן המבוצעות במט"ח אחר
2% מסכום העסקה
 כרטיס לאומי קארד מאסטרקארד עסקות ומשיכות מזומן המבוצעות ב-€
0.75% מסכום העסקה
שער ההמרה ממטבע יורו לשקל הינו לפי שער מכירה, העברות והמחאות בבנק לאומי, הידוע
במערכות לאומי קארד ביום עיבוד העסקה.
עבור עסקות מט"ח המבוצעות בכרטיס מאסטרקארד ההתחשבנות נעשית במטבע יורו (€).
בהתאם לכך, כרטיסי מאסטרקארד בינלאומיים יחויבו בגין רכישות בחו"ל  ביורו, אך לא בדולר.
עבור עסקה שמבוצעת ביורו תבוצע המרה מיורו לשקל.
עבור עסקה שמבוצעת בדולר או בכל מט"ח אחר תבוצע המרה מדולר ליורו ומיורו לשקל.
חיוב עסקות מט"ח ומשיכות מזומן במט"ח ביום החיוב החודשי ללא ריבית.
עסקות ומשיכות מזומן המבוצעות במט"ח אחר 2% מסכום העסקה
ישראכרט
דולר ארה"ב   0.5%
עסקאות בדולר ארה"ב, יחויבו בשקלים חדשים בהתאם לשער המרה העברות המחאות דולר-שקל של בנה"פ ביום קליטת העסקה עסקאות באירו, יחויבו בשקלים חדשים בהתאם לשער המרה העברות המחאות אירו- שקל של בנה"פ ביום קליטת העסקה.

עסקאות במטבע חוץ שונה מדולר או אירו, תבוצע המרה ממטבע המקור לדולר ארה"ב על ידי הארגון הבינלאומי, לפי שעריו ונהליו.
אירו
1.75%
עסקאות במטבע חוץ שונה מדולר או אירו
1.75%